Kontakta oss 

Hör av dig om du behöver mer information. Vi hjälper dig gärna!

Fredrik Ramén
fredrik@frameinvest.com
, 070-319 87 57

Född 1961, Civilingenjörsexamen KTH, civilekonomexamen Stockholms Universitet. 15 år inom Electroluxkoncernen med ledande befattningar inom koncernens verksamhet på nya marknader. 1997-2004 stationerad i Singapore som chef för Electrolux verksamhet i Östasien. 2004-2007 stationerad i Bryssel som vVD för Europa.

Ordförande, initiativtagare och delägare i Frame Invest.

  

Anders Norlin
anders@frameinvest.com
, 070-567 55 17

Född 1965. Civilingenjör Chalmers. Sedan 2002 engagerad i investmentbolag med erfarenhet av affärsutveckling och styrelseuppdrag samt av utvärderingar för potentiella investeringar. Innan dess arbetat 10 år inom industri, främst internationellt försäljnings- och marknadsarbete.

Investment Manager Frame Invest.

 
 

Therese Straka Sjöberg
therese@frameinvest.com
, 070-822 69 44

Född 1976. MBA vid Stockholms Universitet. Erfarenhet från revision och finansiell konsultation vid Andersen och Deloitte. CFO på Lekab med ansvar för ekonomi och ekonomistyrning.

CFO Frame Invest.