Om oss 

Frame Invest grundades av Fredrik Ramén 2007. Efter en lång karriär inom Electrolux sökte Fredrik en mer entreprenöriell miljö och förvärvet av Lekab Communication blev startskottet för Frame Invest.  

Sedan dess har ytterligare två företag förvärvats och en organisation har etablerats för att möjliggöra långsiktig utveckling av dessa. Tillsammans med ledningen vill vi utveckla företagets position i syfte att nå värdetillväxt.  

Vi agerar som om vi äger företaget för evigt och värdesätter relationer som byggs upp.

  

Hur vi arbetar

En enkel och en obyråkratisk struktur är viktigt för oss - vi vill arbeta nära den operativa ledningen och medverka till att våra gemensamma mål uppnås.  

Att arbeta med oss ska vara okomplicerat och stimulerande. Detta gäller även vår investeringsprocess.  

Först vill vi lära känna VD/ledning ordentligt – vi måste ju gilla att arbeta ihop i många år.
Gör vi det så upprättar vi ett enkelt ramverk för hur ett förvärv kommer se ut.  

Sedan vill förstå verksamheten i grunden och viktigast av allt är kundrelationerna – det är ju oftast där det största värdet i företaget finns. 

 

Vad vi söker

Normalt söker vi majoritet i företaget med en betydande ägarandel för ledning och nyckelpersonal.  De investeringskriterier vi arbetar efter är följande:

  • Företag skall ha en omsättning mellan 25 och 100 mkr.
  • Det ska finnas en driftig VD/ledning med långsiktiga ambitioner, antingen inom företaget eller identifierad utanför. Detta är den absolut viktigaste faktorn för oss och utan detta på plats kan vi inte driva en investeringsprocess framåt.
  • Primärt söker vi B2B-företag med egenutvecklad tjänst, plattform, mjukvara eller produkt. Ej rena konsultbolag eller underleverantörer (dock gärna i kombination med ovan).
  • Företaget ska vara i grunden välskött och vara välrenommerat inom sin bransch eller inom en nisch.
  • Det ska finnas möjligheter till fortsatt affärsutveckling och expansion i Sverige samt möjligheter till internationell etablering. Rimliga förutsättningar skall finnas för att kunna dubbla omsättningen på några års sikt.
  • Vi kan hantera de flesta branscher men verksamheter inom life science/medtech är vi inte rustade för idag.
  • Vi förvärvar svenska bolag. Tilläggsförvärv till våra portföljbolag kan dock gärna vara utländska företag inom ramen för strategisk plan.


Situationer

Det kan finnas många olika skäl till varför befintliga ägare väljer att sälja sitt bolag:

  • Familjeföretag inför generationsskifte. För oss är det då viktigt att ny ledning finns identifierad, antingen inom företaget (MBO) eller utanför (MBI).
  • Avknoppning av verksamhet, exempelvis dotterbolag, portföljbolag eller icke kärnverksamhet. Här finns ofta en VD/ledning som vill få möjligheter till att utveckla och förädla företaget som kanske inte varit möjligt tidigare.
  • Nuvarande ägare söker en partner för att kunna utveckla företaget vidare. Kanske en framtida rekrytering av en extern VD finns med i planen för att realisera nästa fas i utvecklingen. Dessutom, en försäljning av majoriteten i företaget frigör ekonomiska resurser för att dels kunna återinvestera i företaget, dels kunna tillfredsställa privata visioner.