Välkommen till Frame Invest!

Frame Invest är ett privatägt investmentbolag som är inriktat på majoritetsförvärv av företag med omsättning mellan 25 och 100 mkr.

Idag är vi engagerade i tre bolag och vill bygga upp en större familj av välskötta bolag. Vi vill tillsammans med ledning förvalta det fina som byggts upp och fortsätta utveckla bolagen långsiktigt. Ett första steg brukar vara att utvärdera nuvarande produkt-/tjänsteutbud samt möjligheter till geografisk expansion.

En föränderlig omvärld och snabbt uppkommande affärsmöjligheter kräver snabba beslut. Därför arbetar vi mycket aktivt och nära våra bolag med en enkel och obyråkratisk struktur.